Welkom op duurzaammuziekonderwijs.nl

 

Duurzaam Muziekonderwijs geeft muziekleraren in het vo en studenten Docent Muziek in een groeiende reeks artikelen handreikingen tot goed (muziek)onderwijs.

De artikelen belichten vanuit een theoretisch of didactisch perspectief verschillende aspecten van de dagelijkse lespraktijk.

Onderwijskundige, didactische en pedagogische principes vormen de basis van de artikelen en de handreiking zijn meteen in de dagelijkse lespraktijk te gebruiken en te implementeren.

DMO gaat verder dan de muziekles, het inspireert tot fundamenteel (muziek)leren.

Voor wie

Duurzaam Muziekonderwijs is bestemd voor studenten aan de Opleiding Docent Muziek en studenten die na hun bachelor muziekwetenschap de masteropleiding leraar VHO muziek volgen.

DMO is ook bestemd voor muziekdocenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs die hun onderwijs willen toetsen aan actuele literatuur en inzichten.

Waarom

Bij de Opleiding Docent Muziek op diverse conservatoria en de universitaire lerarenopleiding leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs muziek is behoefte aan een actueel standaardwerk voor het opleiden van toekomstige muziekdocenten die les gaan geven in het vo.

Het doel van DMO is muziekdocenten die les (gaan) geven in het voortgezet onderwijs te inspireren nog beter onderwijs te geven. DMO geeft richting aan het muziekonderwijs op het vo.

Wat is DMO

Duurzaam muziekonderwijs (DMO) is een onderwijsconcept dat gericht is op muziekdocenten (in opleiding) die lessen willen geven die verder gaan dan de klas, de muziekles en de persoonlijke voorkeur.

DMO is onderwijs waarin het aankweken van een nieuwsgierige en onderzoekende attitude bij de leerling naar alle facetten van muziek centraal staat.
Duurzaam muziekonderwijs is relevant voor iedere leerling omdat

 1. het aanzet tot een leven lang (muziek)leren
 2. het vormgeeft aan de persoonlijke en gemeenschappelijk passie voor muziek
 3. het gebaseerd is op gepersonaliseerde leerprincipes en leerstrategieën
 4. het een logische combinatie van muziekles en de actuele muziekpraktijk is.

 

Wat biedt het?

DMO is een actueel multimediaal e-platform waarop ingelogd moet worden.

Een account biedt toegang tot theoretische (internationale en nationale literatuur, de kennisbasis) en didactische (methodische, didactische, pedagogische en onderwijskundige principes) thema’s die direct te gebruiken zijn.

DMO blijft in ontwikkeling en blijft groeien, ook op verzoek.

Wat kost het

 

Een licentie DMO kost € 37,95 en is 1 jaar geldig.

Verlengen kost € 7,90 per jaar.
Bestel nu een licentie. Na betaling is de digitale omgeving direct toegankelijk.

 

Inhoud

Musiceren

Lees verder
 • Artisticiteit
 • Didactiek van het musiceren
 • Muziektheorie en praktijk
 • Puberstem
 • Ritme als probleemstelling
 • Toetsing instrumentaal musiceren


Luisteren

Lees verder
 • Audiatie
 • Historisch-stilistisch tijdsbesef
 • Muzikaal voorstellingsvermogen 
 • Voorbereiding CE


Creativiteit

Lees verder
 • Beoordelen van creatieve opdrachten
 • Creativiteit
 • Componeren
 • Componeren in de klas
 • Hiphop en muziekeducatie
 • Improviseren
 • Impoviseren in de klas


Leerprocessen

Lees verder
 • 21ste-eeuwse vaardigheden
 • Activerend college
 • Als het maar behandeld is
 • Authentiek onderwijs
 • Authentiek muziekonderwijs
 • Differentiëren via het GWL-principe
 • Duurzaam klassenmanagement
 • Een leven lang leren
 • Informeel leren
 • Kerndoelen en eindtermen
 • Leerstijlen
 • Lesvoorbereiding
 • Muziekonderwijs en brein
 • Muzikaal talent
 • Studiewijzers en planners
 • Van GWL naar GLL
 • Zorgleerlingen


E-learning

Lees verder
 • Gameprincipes in het (muziek)onderwijs
 • Gepersonaliseerd leren
 • Leereffecten van ICT in het onderwijs
 • Ontwikkelen en arrangeren van digitaal lesmateriaal
 • Opbrengstgericht leren en lesgeven


De muziekdocent

Lees verder
 • Achtergronden en historie bij praktijkgericht muziekonderwijs
 • CKV
 • Collega-muziekdocenten
 • En dan ga je op stage...
 • Leerplanontwikkeling
 • Reflectief docentschap
 • Wat heb je aan muziekles?